Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 09:58

Quê mình về đi

Chiến tranh đã khuất lâu rồi,
Các anh và mẹ vẫn ngồi chờ em.
Lấy bằng lấy ảnh ra xem,
Lòng buồn thương cảm đan xen hàng ngày.
 

Nếu còn có chút vận may,
Anh em ta sẽ có ngày gặp nhau (1).
Bao năm lạnh lẽo thương đau,
Em nằm ở dưới bụi lau, chân cầu.

Hay còn trong tận rừng sâu,
Anh vẫn tìm kiếm chứ đâu vô tình.
Bao lâu yên nghỉ lặng thinh,
Bốn mươi năm lẻ quê mình về đi.

Mẹ già khuất bóng quy y,
Phương trời xa vắng biết gì không em.
Linh thiêng báo mộng một phen,
Anh sẽ ra sức đưa em về nhà.

Hà An

(1): Tìm được hài cốt

Chia sẻ bài viết