Tiếng Việt | English

11/12/2015 - 19:43

Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến về dự Luật Biểu tình

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Biểu tình sẽ được trình để Quốc hội cho ý kiến.

Chiều 11/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cơ bản đồng tình với tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra trong 12,5 ngày; khai mạc vào ngày 21/3 và bế mạc ngày 6/4/2016.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Với dự án Luật Biểu tình, Quốc hội sẽ dành 1 ngày để cho ý kiến.


Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Quốc hội sẽ dành 7,5 ngày để làm việc về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, ngoài xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng lưu ý, về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất 18 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc. Tuy nhiên, do cần có thêm thời gian chuẩn bị, hơn nữa, kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng, trong khi thời gian của kỳ họp hạn chế, nên đề nghị được chuyển nội dung này trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết