Tiếng Việt | English

Chủ tịch WB: Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể kéo dài qua năm 2023

WB dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ giảm xuống 0,5% vào năm 2023 - tức là giảm 0,4% tăng trưởng tính theo đầu người, đồng nghĩa với việc kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.