Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 05:49

Quy định mới về lương giáo viên THCS

Theo quy định mới tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, mức lương của giáo viên THCS công lập được tính tương ứng với 3 hạng.

Lương giáo viên THCS được tính tương ứng với 3 hạng (Ảnh minh họa: thcsfpt)

Thông tư quy định rõ, giáo viên trung học cơ sở được xếp theo 3 hạng: Hạng I, II và III. Giáo viên trung học cơ sở hạng I-Mã số V.07.04.10 cần đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sau: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng I

Giáo viên trung học cơ sở hạng II- Mã số V.07.04.11 phải có các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sau: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số V.07.04.12 cần có các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sau: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Việc xếp lương giáo viên trung học cơ sở cũng được chia theo 3 hạng trên. Theo đó, chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 3/11/2015./.

Nguồn: Lan Phương/Chính phủ

Chia sẻ bài viết