Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 10:03

Quy hoạch treo - cần chấm dứt!

Quy hoạch là một chủ trương đúng đắn, cần thiết để thay đổi tổng thể kiến trúc phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở một địa phương nào đó, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có ảnh hưởng không ít đến quyền lợi cá nhân, tập thể một bộ phận người dân đang sinh sống trong khu quy hoạch do liên quan đến đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc,... 

Vì vậy, giải quyết tiến trình quy hoạch cần nghiên cứu kỹ, rút ngắn thời gian, tránh tình trạng quy hoạch treo, khiến sự mất ổn định này kéo dài không cần thiết, lãng phí thời gian, gây tâm lý hoang mang, bức xúc đối với người dân trong vùng quy hoạch.
Cả nước hiện đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rất nhiều khu, cụm công nghiệp, các công trình phúc lợi công cộng được xây dựng, nhân dân trong vùng quy hoạch được hưởng chế độ, chính sách kịp thời. Bên cạnh những thành tựu, không hiểu sao cá biệt tại một số nơi vẫn tồn đọng vấn nạn được gọi là quy hoạch treo. Chấp nhận quy hoạch nhưng chờ đợi hưởng chế độ, chính sách để di dời ổn định cuộc sống mới, đồng nghĩa với phải chấm dứt mọi hoạch định hiện tại, cũng như tương lai của gia đình như: Tôn tạo, sửa chữa nhà cửa, hoạch định các công việc làm ăn,... Có tận mắt chứng kiến những nơi xảy ra tình trạng quy hoạch treo, thì mới nhận biết nỗi khổ sở của người dân như thế nào.

Đền chấm dứt triệt để tình trạng quy hoạch treo, các ngành chức năng cần phối hợp tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm minh các quy định pháp luật, không loại trừ hiện tượng tiêu cực, kiên quyết xử lý rút giấy phép đầu tư nếu có hiện tượng trì trệ, đồng thời công khai tiến độ đối với nhân dân. Đã đến lúc phải xem quy hoạch treo là tiêu cực, đi ngược lại lợi ích nhân dân, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đất nước./.

Thành Tâm

Chia sẻ bài viết