Tiếng Việt | English

03/05/2018 - 09:10

Quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực

Tham nhũng là một vấn nạn nảy sinh, tồn tại và hoành hành do sự hư hỏng, biến chất không chỉ của những người có chức, có quyền mà còn cả những người được giao thực hiện những công vụ bình thường. Thay vì thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, nhiều người lại lợi dụng nhằm trục lợi cho cá nhân, dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 10 năm qua, tổng số tiền bị thiệt hại từ các vụ án tham nhũng lên đến 59.750 tỉ đồng và hơn 400ha đất nhưng chỉ thu hồi được 4.676,6 tỉ đồng (chưa đến 8%) và hơn 219ha đất. Rõ ràng, tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”, “đại dịch”, ảnh hưởng nặng nề đến nền KT-XH và sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước ta quyết tâm rất cao trong việc chống tham nhũng. Gần đây, nhiều vụ tham nhũng lớn được đưa ra ánh sáng, những cá nhân tham nhũng bị trừng trị thích đáng, làm thỏa lòng người dân cả nước.

Đảng ta luôn thể hiện rõ quan điểm, chủ trương và quyết tâm chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong nội tâm của từng cán bộ, đảng viên, “nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang bên cho người khác làm”./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết