Tiếng Việt | English

25/02/2024 - 20:10

Rà soát, chấn chỉnh tiêu cực trong kê đơn thuốc

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy "hoa hồng", gây phiền hà cho người bệnh

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn thuốc, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký ban hành đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc nghiên cứu triển khai, tuân thủ đúng các nội dung quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh về việc kê đơn thuốc; chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trên tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan, trong đó có quy định quan trọng như các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, nghiêm cấm kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh;

Cấm kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.

Chỉ định sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy "hoa hồng", gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ BHYT./.

Theo nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/ra-soat-chan-chinh-tieu-cuc-trong-ke-don-thuoc-196240225175933027.htm

Chia sẻ bài viết