Tiếng Việt | English

07/06/2023 - 09:09

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra trong 2 ngày 07 và 08/6/2023. Thí sinh trên địa bàn tỉnh Long An được chuẩn bị “hành trang” kiến thức và mang theo quyết tâm, kỳ vọng sẵn sàng bước vào kỳ thi.