Tiếng Việt | English

01/03/2021 - 09:00

Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Trước khi học sinh (HS) đi học trở lại, các trường tiến hành vệ sinh, khử trùng các lớp học, trang thiết bị, khuôn viên trường học; đồng thời, c