Tiếng Việt | English

13/05/2022 - 10:47

Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường: Tăng cường phối hợp kiểm tra làm lành mạnh thị trường

Thời gian qua, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Long An. Hoạt động này nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo thương nhân, doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán, qua đó, theo dõi, nắm sát diễn biến thị trường. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát trực tiếp trên các mặt hàng, nhất là hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Theo đó, Sở Công Thương cử công chức là thanh tra viên làm thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh theo đề nghị của Cục QLTT tỉnh. Ngoài ra, 2 đơn vị còn chủ động trong phối hợp chia sẻ thông tin, tài liệu về các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu công tác; các phương thức, thủ đoạn, đường dây, địa bàn trọng điểm liên quan đến hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương; về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương. 

Thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp Cục QLTT phân công công chức tham gia để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương; kiểm tra liên ngành về nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại kit test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng, dầu theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo nguồn cung ứng xăng, dầu cho thị trường trong nước. 

Khi phát sinh các trường hợp vi phạm đột xuất hoặc có tình tiết diễn biến phức tạp về gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương do một bên phát hiện thì hai bên chủ động trao đổi với nhau để phối hợp cung cấp thông tin, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý.

Giữa 2 đơn vị cũng thường xuyên phối hợp trong việc tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu của mỗi bên; đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục cử công chức là thanh tra viên làm thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh theo đề nghị của Cục QLTT tỉnh; tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 30/KH-ĐKTLN389, ngày 19/3/2021 của Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tổ chức, cá nhân phát hiện được qua theo dõi, kiểm tra cho Cục QLTT tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp xử lý khi có phát sinh./. 

Mai Hương

Chia sẻ bài viết