Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 06:02

Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Nguyễn Minh Hải vừa chủ trì hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Nguyễn Minh Hải chủ trì hội nghị

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 10 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức, sở, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, Hội đồng tư vấn thảo luận, cho ý kiến và thống nhất 5/10 nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2024. Trong đó, có các nhiệm vụ trọng tâm: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận dùng cho các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Long An; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng nghề Bánh Tráng Nhơn Hòa - thành phố Tân An” và “Bánh Tráng Đức Hòa”,...

Bên cạnh đó, thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ sẽ tạo lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm Thanh long Châu Thành, nếp Thủ Thừa, Chanh không hạt Bến Lức tại thị trường nước ngoài.

Với kết quả này, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện danh mục nhiệm vụ theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng Tư vấn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết