Tiếng Việt | English

10/11/2020 - 16:43

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An làm việc tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cùng các sở ngành tỉnh có liên quan vừa có buổi làm việc với Khu Bảo tồn đất ngập nước (BTĐNN) Láng Sen huyện Tân Hưng, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý và quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Khu Ramsar Láng Sen giai đoạn 2018 – 2020.

Tiếp và cùng làm việc với đoàn công tác, có các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã có diện tích đất Khu Ramsar Láng Sen.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Chí Thiện tiếp thu các kiến nghị đề xuất tại cuộc làm việc

Khu Ramsar Láng sen có 1.971 hecta là phân khu bảo tồn các hệ sinh thái, đa dạng sinh học thuộc vùng lõi của Khu BTĐNN Láng Sen được quản lý tốt và bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vực này bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên với sự hiện diện của nhiều loài động - thực vật, bao gồm cả khu trú ngụ và sinh sản của các loài chim nước, được bảo vệ nghiêm ngặt tạo thành các sinh cảnh đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

3 năm qua, Khu Ramsar Láng Sen bảo vệ rất tốt 6/9 tiêu chí của công ước Ramsar. Thời gian qua, Khu BTĐNN Láng Sen thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, các viện, trường đại học và các tổ chức Quốc tế nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, phát triển sinh kế cộng đồng vùng đệm. Trong đó, có Tổ chức WWF-Việt Nam tiếp tục hoạt động 9 nhóm cộng đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, điều tra đa dạng sinh học, thực hiện các mô hình sinh kế.

Khu trú ngụ và sinh sản của các loài chim được Khu BTĐNN Láng Sen bảo vệ nghiêm ngặt

Khó khăn của Khu BTĐNN Láng Sen hiện nay là nhân lực còn thiếu; sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn còn hạn chế; vẫn còn tình trạng xâm nhập đánh bắt trái phép thủy sản và động vật hoang dã gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học khu bảo tồn; kế hoạch thực hiện 5 năm của Khu BTĐNN Láng Sen giai đoạn 2017 – 2022 đã được phê duyệt từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra.

Tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An – Nguyễn Chí Thiện cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, trong đó đáng chú ý: trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có khu nuôi cá tra thịt cận với Khu BTĐNN Láng Sen xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường nước. Từ đó, có nhiều đơn kiến nghị, xử lý gửi đến các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết triệt để; tình trạng đánh bắt động vật hoang dã ngoài vùng quản lý có xảy ra nhưng không xử lý được vì không xác định được nguồn gốc của động vật đó và cũng chưa có chế tài cụ thể về xử lý việc này.

Khu BTĐNN Láng Sen là nơi bảo tồn thiên nhiên, chưa phát triển lĩnh vực du lịch, nhưng thời gian qua có nhiều đoàn khách du lịch không chính thức đến. Điều này ảnh hưởng đến công tác quản lý Khu Ramsar Láng Sen; cần xây dựng đề án mang tầm vóc cấp tỉnh, thống nhất để cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo tồn và phát triển, trong đó có các doanh nghiệp lân cận Khu Ramsar Láng Sen;…./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết