Tiếng Việt | English

27/11/2023 - 16:30

Số vụ án tòa thụ lý năm 2023 tăng trên 4.100 vụ

Trong năm 2023, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh thụ lý 20.478 vụ án các loại. So với năm 2022, số vụ án thụ lý tăng 4.118 vụ.

Thông tin từ TAND tỉnh, năm 2023, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến rất phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp.

Trước tình hình đó, trong năm, TAND 2 cấp thụ lý 20.478 vụ án các loại, giải quyết 15.716 vụ, đạt tỷ lệ 76,7%. So cùng kỳ, số vụ án thụ lý tăng 4.118 vụ, giải quyết tăng 3.277 vụ.

Số vụ án TAND 2 cấp tỉnh thụ lý tăng cao trong năm 2023 gây áp lực không nhỏ trong công tác xét xử

Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 2.025 vụ án các loại, giải quyết 1.513 vụ, đạt tỷ lệ 74,7%;  TAND cấp huyện thụ lý 18.453 vụ án các loại, giải quyết 14.203 vụ, đạt tỷ lệ 77%. Trong năm, toàn ngành có 351 án tạm đình chỉ, so cùng kỳ tăng 47 vụ nhưng không có án quá hạn do luật định. Ngoài ra, có 86 vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan 86 vụ, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số án giải quyết, thấp hơn quy định 1,23%, so cùng kỳ tỷ lệ án bị hủy, sửa giảm 0,01%. Trong đó, TAND tỉnh bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan 11 vụ, chiếm tỷ lệ 0,36%; TAND huyện có 75 vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, chiếm tỷ lệ 0,26%.

Bên cạnh đó, năm 2023, TAND tổ chức hòa giải, đối thoại thành 5.413/13.140 vụ, chiếm tỷ lệ 41,1% tổng số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động và hành chính sơ thẩm đã giải quyết, so cùng kỳ tăng 821 vụ.

Với số lượng vụ án thụ lý tăng như hiện nay, riêng năm 2023, bình quân mỗi Thẩm phán phải thụ lý 12,7 vụ/tháng, giải quyết 9,77 vụ/tháng; so cùng kỳ thụ lý tăng 2,6 vụ/tháng, giải quyết tăng 2,07 vụ/tháng. Đặc biệt, Thẩm phán TAND cấp huyện phải chịu áp lực cao khi bình quân thụ lý 14,1 vụ/tháng và giải quyết 10,85 vụ/tháng.

Theo Chánh án TAND tỉnh – Lê Quốc Dũng, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề với việc số lượng các loại vụ án mà TAND 2 cấp phải thụ lý và giải quyết liên tục tăng, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, TAND 2 cấp luôn nêu cao tinh thần chủ động, triển khai thực hiện công việc một cách hiệu quả, liên tục, khẩn trương và kịp thời. Từ đó, chất lượng xét xử được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác xét xử hiện nay./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết