Tiếng Việt | English

17/08/2020 - 10:20

Soi mình theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2020), lực lượng CAND cùng soi mình theo Sáu điều Bác Hồ dạy để rút ra những bài học kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân, luôn xứng đáng là lực lượng trung kiên, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Cách đây 72 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã khái quát hình mẫu đối với người cán bộ, chiến sĩ CAND qua Sáu điều dạy. Đó là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Kể từ đó đến nay, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn.

Ở tỉnh ta, ngành Công an phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức, biện pháp nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực trong công tác chuyên môn và rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND còn có ý nghĩa góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Vì vậy, lực lượng CAND phải tiếp tục phát huy truyền thống, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh CAND; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong làm việc chính quy, phong cách ứng xử văn hóa,...

Học tập và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND hãy soi mình theo Sáu điều Bác Hồ dạy để mãi xứng đáng là lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết