Tiếng Việt | English

31/03/2024 - 15:43

Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường tại 15 khu vực thuộc các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh (Ảnh tư liệu)

Kế hoạch của UBND tỉnh Long An nhằm bảo đảm việc sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản (đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường), đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Long An.

Cụ thể, đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; trong đó, tập trung một số nội dung như công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch liên quan, việc khoanh định đấu giá hoặc không đấu giá quyền khai thác; hoạt động điều tra, thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản và thanh, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản,... bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với từng giai đoạn.

UBND tỉnh Long An quan tâm giải pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về địa chất, khoáng sản và công nghệ khai khoáng. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Giải pháp quan trọng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản với trọng tâm là xây dựng phương án khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản được tích hợp thống nhất và phù hợp trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật; xác định khu vực khoanh định đấu giá hoặc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đẩy mạnh, tăng cường quản lý chặt chẽ công tác cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản sau cấp phép trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hạn chế việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ưu tiên cấp phép dự án khai thác khoáng sản cho tổ chức doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại gắn với địa chỉ sử dụng khoáng sản; thu hồi tối đa khoáng sản chính, các khoáng sản đi kèm, bảo vệ môi trường sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, sau khi kết thúc khai thác phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường trong phương án cải tạo phục hồi môi trường được duyệt.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất khoáng sản, công nghiệp khai khoáng; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là lợi dụng để đầu cơ, tích trữ, nâng giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực khoáng sản góp phần tham gia của nhiều thành phần tổ chức, chuyên gia tham gia công tác quản lý về khoáng sản, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước tại địa phương.

Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; tránh tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng sông, rạch, kênh để khai thác cát, khoáng sản trái phép.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên địa chất, khoáng sản; thiết lập nền tảng tài nguyên số, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, khai thác khoáng sản bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đổi mới công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản tiên tiến, hiện đại, thân thiện bền vững với bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật: khoáng sản, đất đai, môi trường,... đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm minh và triệt để các vi phạm; kiểm tra, đối chiếu sản lượng khai thác thực tế và sản lượng kê khai nộp thuế; chuyển cơ quan thuế truy thu các loại thuế, phí và các khoản nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản

Thường xuyên rà soát khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đề có điều chỉnh kịp thời, đồng bộ./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết