Tiếng Việt | English

28/11/2017 - 16:49

Tái đàn gia súc, gia cầm dịp tết: Người chăn nuôi e ngại

Thua lỗ kéo dài khiến người chăn nuôi gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh Long An ngại tái đàn dù dịp tết gần kề.


Triển khai tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc, gia cầm dịp cuối năm

Ngại tái đàn

Hàng năm, vào thời điểm này, người chăn nuôi GSGC trên địa bàn bắt đầu tái đàn để phục vụ thị trường tết. Tuy nhiên, năm nay, do giá giảm sâu, thị trường bấp bênh nên nhiều hộ thờ ơ với việc tái đàn.

Thời điểm này, số lượng đàn GSGC ở huyện Châu Thành giảm 50% so với những năm trước. Nguy