Tiếng Việt | English

28/02/2024 - 16:44

Tân An thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy năm 2023

Chiều 28/02, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lê Thị Khuyên và Quyền Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Năm 2023, TP.Tân An từng bước khắc phục khó khăn, linh hoạt, năng động, sáng tạo triển khai, thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức nhiều cuộc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiều lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An” của tỉnh và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển con người TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại” gắn với nhiệm vụ chính trị được phân công.

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh tặng giấy khen và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên tặng hoa cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đặc biệt, triển khai, thực hiện tốt hướng dẫn thí điểm mô hình “Sinh hoạt chi bộ mẫu” và xây dựng “Đảng bộ, chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”;…

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình theo quy định. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bố trí, điều động, sử dụng cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2023.

 Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, năm 2023 phát triển được 106 đảng viên, đạt 106% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung quán triệt. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy ra quyết định xử lý kỷ luật 2 đảng viên với hình thức cảnh cáo.

Với sự điều hành quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân, TP.Tân An thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy năm 2023.

Lãnh đạo TP.Tân An tặng giấy khen, bảng tượng trưng tiền thưởng và hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiêu chí thi đua năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn; đồng thời, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Năm 2024, TP.Tân An tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai, thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn TP.Tân An với chuyên đề năm 2024.

Đồng thời, rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua trong công tác xây dựng Đảng.

Khen thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiêu chí thi đua giai đoạn 2021 - 2023

Ông đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đảng viên cần khắc phục những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là nêu cao vai trò của người đứng đầu. Bên cạnh đó, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ở mức cao nhất;…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ năm 2019 đến năm 2023.

Lãnh đạo TP.Tân An tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và hoa cho các cán bộ chủ chốt cấp xã

Ngoài ra, UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tiêu chí thi đua năm 2023; 4 cá nhân là cán bộ chủ chốt cấp xã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc năm 2023./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết