Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 18:50

Tân Hưng duy trì, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vụ Hè Thu năm 2023

UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa tổ chức triển khai mô hình duy trì phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2023.

Nông dân được phổ biến về kỹ thuật canh tác lúa ứng dụng công nghệ cao

Tại đây, nông dân là thành viên của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Phát - TH được thông tin một số nội dung về quy mô, mức hỗ trợ và điều kiện để được hỗ trợ khi tham gia vào mô hình.

Đồng thời, nông dân được hướng dẫn lại về cách canh tác lúa theo quy trình “1 phải, 6 giảm”, giúp cây lúa phát triển khỏe, đồng đều, hạn chế sâu, bệnh, cho năng suất và chất lượng hạt lúa cao; giảm được chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lượng nước tưới; giúp tăng lợi nhuận, giảm khí phát thải nhà kính và ô nhiễm môi trường. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện - Nguyễn Văn Cang cũng thông tin đến nông dân một số tiến bộ khoa học - kỹ thuật khi áp dụng chương trình nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhất là về sử dụng phân bón và các chế phẩm sinh học trong chương trình.

Được biết, UBND huyện Tân Hưng phê duyệt kế hoạch thực hiện duy trì mô hình ƯDCNC đối với cây lúa giai đoạn 2022-2023 của HTX Nông nghiệp Thạnh Phát - TH, xã Thạnh Hưng, với thời gian thực hiện 2 năm. Tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 450 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của HTX. Mô hình đã thực hiện thành công trong năm 2022 với 50ha và vụ Hè Thu năm 2023 tiếp tục duy trì cho năm thứ 2 trên cùng diện tích./.

Thành Nhân - Nguyễn Thắm

Chia sẻ bài viết