Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 09:32

Tân Thạnh: Chuyển biến tích cực về cải cách tư pháp và nhận thức, chấp hành pháp luật

Trong giai đoạn 2011-2015, huyện ủy Tân Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng cao, bảo đảm đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ sót tội phạm. Công an huyện điều tra làm rõ 91/106 vụ phạm pháp hình sự (đạt 86%), Tòa án nhân dân thụ lý và giải quyết hồ sơ đạt trên 93%.

Chất lượng quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng cao, viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát xét xử 158 vụ với 250 bị cáo, trong đó, 18 vụ phối hợp xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Về công tác thi hành án, đã giải quyết xong là 3.436/6.385 việc thụ lý, tổng số tiền thi hành xong là 106/189 tỉ đồng.

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 48/NQ-TW và Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 định hướng 2020 đã thể hiện công tác phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật được thực hiện thường xuyên, hình thức giám sát dần được cải tiến; chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, giám sát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất, minh bạch. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được quan tâm và thực hiện ngày càng chất lượng hơn.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết