Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 14:00

Huyện ủy Tân Thạnh: Đánh giá kết quả 4 chương trình đột phá

Huyện ủy Tân Thạnh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 28, khóa VIII nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

6 tháng đầu năm, Huyện ủy Tân Thạnh tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp đạt 82,5% kế hoạch năm; chương trình 10.000ha lúa chất lượng cao được đầu tư như: Gia cố, nâng cấp hệ thống đê bao, xây dựng 1 trạm bơm điện, xây dựng 260ha cánh đồng lớn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, phấn đấu năm 2015, Tân Ninh đạt chuẩn xã nông thôn mới. Văn hóa, xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng-an ninh, nội chính ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm theo Nghị quyết đại hội, đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện chuẩn bị trình Đại hội Đại biểu khóa IX.

Qua hội nghị lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung văn bản để ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết./.

Ng Sao

Chia sẻ bài viết