Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 16:33

Tân Thạnh trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5  

Ngày 17/5, Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc dự và trao các Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc trao các Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Dịp này, huyện Tân Thạnh có 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Nguyễn Thị Trúc ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Bà mong muốn, các đảng viên tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và kinh nghiệm của mình để cùng nhau xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./. 

Kim Nhạn 

Chia sẻ bài viết