Tiếng Việt | English

17/01/2023 - 19:30

Tân Trụ quyết tâm chuyển đổi số

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những lĩnh vực được Huyện ủy, UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đặc biệt chú trọng thực hiện trong thời gian gần đây. Ngoài việc quán triệt đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số,... huyện còn chủ động triển khai, thực hiện CĐS ở một số lĩnh vực nhằm phục vụ người dân cũng như hệ thống chính trị địa phương.

1. Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung, huyện tập trung công tác tập huấn, để cán bộ, công chức nắm rõ về lợi ích của CĐS, từ đó giúp công tác CĐS được triển khai, thực hiện thuận lợi hơn.

Huyện Tân Trụ tập huấn công tác chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức huyện

Vừa qua, UBND huyện Tân Trụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác CĐS và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho gần 300 đại biểu là Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CĐS huyện; đoàn thể; công chức phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; công chức văn hóa - xã hội; bộ phận “một cửa” và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về CĐS; giới thiệu sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn như Cổng dịch vụ công tại địa chỉ dichvucong.longan.gov.vn; Trang thông tin CĐS tại địa chỉ chuyendoiso.longan.gov.vn; Cổng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị (Tổng đài 0272 1022) tại địa chỉ 1022.longan.gov.vn; ứng dụng “Long An Số”; triển khai về nhiệm vụ tổ công nghệ số cộng đồng; hướng dẫn chức năng của Cổng DVCTT gồm: Đăng ký tài khoản công dân, tra cứu thủ tục, tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến,... Những người dự tập huấn còn được giới thiệu sử dụng các sàn giao dịch thương mại điện tử, phương thức thanh toán điện tử, kỹ năng hỗ trợ nông dân,...

Thông qua tập huấn, các đại biểu hiểu được ý nghĩa, vai trò của công tác CĐS; biết các chức năng, cách sử dụng Cổng DVCTT của tỉnh; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua DVCTT mức độ 3, 4; tham gia tích cực vào công tác CĐS trên các lĩnh vực một cách hiệu quả;... góp phần thực hiện tốt công tác CĐS trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện còn chú trọng đầu tư mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và trên 98% cán bộ, công chức xã, thị trấn được trang bị máy tính phục vụ công việc chuyên môn; 100% phòng, ban huyện, UBND cấp xã triển khai mạng nội bộ, thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống mạng (đối với cấp huyện). UBND cấp huyện, xã đã triển khai đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng. Huyện cũng đầu tư hệ thống máy tính bảng cho đại biểu HĐND huyện, cơ quan, UBND xã, thị trấn để phục vụ phòng họp không giấy.

2. Tại Trung tâm Hành chính công huyện, ngoài đội ngũ tiếp nhận hồ sơ (HS) còn có lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nhập liệu thông tin giúp người dân dễ dàng kiểm soát được tiến độ thực hiện HS. Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ - Hồ Thanh Lợi cho biết, việc hỗ trợ nộp HS trực tuyến nhằm giúp người dân làm quen với CĐS; đồng thời, giúp việc quản lý HS được tốt hơn. Mục tiêu cuối cùng của CĐS là mang lại lợi ích cho người dân.

Hiện nay, 100% cơ quan, ban, ngành huyện, xã, thị trấn tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết HS, thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tính đến ngày 25/11/2022, tỷ lệ DVCTT phát sinh HS/tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh HS đạt 89,43%, có 8.194/9.162 HS trực tuyến, thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính qua hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov là 350 HS.

CĐS là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, thực hiện CĐS đòi hỏi nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết