Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 19:00

Tăng cường quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản

Sở Xây dựng Long An tiếp tục có văn bản gửi các cấp, các ngành đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

Một dự án bất động sản đang được triển khai

Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Đặng Thị Thúy Hà cho biết "Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực bất động sản, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/4, sở tiếp tục có văn bản gửi các cấp, các ngành đề nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản. Từ đó, hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, bền vững, minh bạch trong thời gian tới".

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; công khai thông tin các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. 

Trong đó, cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá ảo và giá đất tăng cao đột biến trên địa bàn tỉnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết