Tiếng Việt | English

27/01/2022 - 20:03

Tăng cường sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau tết

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tăng cường phòng, chống sâu, bệnh trên lúa Đông Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ kỹ thuật trực, phối hợp chặt chẽ với địa phương thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến, phát hiện sớm và hướng dẫn nông dân phòng, chống sinh vật gây hại trên các loại cây trồng kịp thời, hiệu quả trong thời gian trước, trong và sau tết.

Thường xuyên tổ chức quan trắc, giám sát tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời hướng dẫn người dân lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Theo dõi, chỉ đạo giải quyết việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; khẩn trương triển khai các giải pháp tích nước cho hệ thống thủy lợi của các huyện phía Nam, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời cảnh báo và xử lý tình huống xảy ra.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp đẩy mạnh triển khai áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ,…đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân, cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 - 2022; khoanh vùng theo giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để có biện pháp quản lý, phòng, chống hạn mặn, sinh vật gây hại nhất là rầy nâu, sâu năn và bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, không để xảy ra bùng phát dịch bệnh trước, trong và sau tết Nguyên đán./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết