Tiếng Việt | English

15/12/2021 - 15:04

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông

Ngày 15/12, Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TTTT) năm 2021 cho phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Đội LNKT tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Sở TTTT trình bày các chuyên đề: Triển khai, hướng dẫn công tác kiểm tra lĩnh vực bưu chính; Triển khai, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021 của Bộ TTTT; Hướng dẫn sử dụng công cụ phục vụ giám sát thông tin trên không gian mạng; Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ TTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ TTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT.

Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra lĩnh vực TTTT như công tác kiểm tra lịch lốc; phối hợp xử lý, kiểm tra các vụ việc vi phạm trên mạng xã hội,…

Qua thời gian tập huấn, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành TTTT, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực TTTT tại địa phương./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết