Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 13:12

Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại Đức Huệ

Chiều 20/10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Đức Huệ tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,…có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Các đại biểu dự tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Dự hội nghị có 50 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện; lãnh đạo UBND 11 xã, thị trấn; cán bộ LĐTB &XH; cộng tác viên xã hội;… Các đại biểu được tập huấn 5 nội dung chính gồm: chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp và bộ công cụ; tổ chức thực hiện và một số câu hỏi thường gặp;…

Với mục đích rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo chuẩn cũ, chuẩn mới và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,…có mức sống trung bình theo chuẩn đa chiều làm căn cứ để đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập cũng như tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Đây cũng là cơ sở xác định đối tượng để huyện thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; đồng thời xây dựng chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp.

Trong đó, chú trọng triển khai các mô hình giảm nghèo, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Các trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện giảm 40% số hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, UBND các xã, thị trấn và các rà soát viên tập trung nghiên cứu, theo dõi đầy đủ các nội dung triển khai trong hội nghị tập huấn. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích, chạy theo chỉ tiêu,…/.

Kim Tiến – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết