Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 16:24

Đức Hòa – Long An

Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Ngày 18-11-2015, huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo phương pháp đa chiều.

Thông qua lớp tập huấn, các điều tra viên được triển khai một số chính sách trợ cấp xã hội mới về trợ cấp đột xuất, trợ cấp cứu đói, trợ cấp tử, mức trợ cấp xã hội mới,... Ngoài ra, cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện giới thiệu, hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới với định hướng giảm nghèo tiếp cận đa chiều. Đồng thời, hướng dẫn quy trình, bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới. Theo đó, việc điều tra này sẽ chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Điểm khác biệt trong điều tra tiếp cận đa chiều sẽ đánh giá nhiều nhân tố, kể cả y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin,... không chỉ đánh giá mức tổng thu nhập của hộ gia đình như điều tra đơn chiều. Do đó, khi điều tra theo phương pháp này giúp đưa ra đánh giá hộ nghèo, cận nghèo sát thực tế hơn./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết