Tiếng Việt | English

21/09/2023 - 08:39

Tập trung đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong

Đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong không chỉ tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, giảm nguy cơ gây mất an toàn cho người dân xung quanh mà còn góp phần thay đổi, cải thiện cảnh quan môi trường địa phương theo hướng tích cực.

Đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn cải thiện cảnh quan môi trường, tạo sự yên tâm cho người dân sống xung quanh

Rà soát, đóng cửa mỏ các hầm đất khai thác xong

Ngay sau khi UBND tỉnh Long An có kế hoạch và chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tổ chức đóng cửa mỏ hầm đất đã khai thác xong theo đúng tinh thần đã đề ra. Đến nay, với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt, việc thực hiện cơ bản đạt những kết quả bước đầu.

Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Kiến Tường có 67 hầm đất đã khai thác xong, trong đó, có 8 hầm đất khai thác có phép, 59 hầm khai thác không phép. Các hầm đất chủ yếu phục vụ công trình san lấp cụm, tuyến dân cư vượt lũ vào năm 2002-2003 theo chủ trương chung. Hiện nay, thị xã cơ bản hoàn thành công tác chỉnh lý đất đai, giao về UBND các xã quản lý.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, thị xã tập trung phối hợp các đơn vị để đóng cửa mỏ hầm đất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Thị xã hỗ trợ biển báo để cảnh báo cho các xã; một số cửa mỏ được trồng cây để che chắn. Địa phương thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân không bơi lội, tắm giặt gần hầm khai thác đất, trồng cây, làm hàng rào che chắn để bảo đảm an toàn. Các hầm đất chủ yếu phục vụ nhu cầu tưới, tiêu vào mùa khô. Địa phương cũng xin ý kiến để kêu gọi đầu tư vào các hầm đất nhằm tạo nguồn thu ngân sách.

Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Thạnh - Nguyễn Thanh Trúc cho biết: Huyện kiểm tra, rà soát toàn bộ hiện trạng các hầm đất theo đúng tinh thần chỉ đạo. Toàn huyện có 56 hầm đất với tổng diện tích khoảng 176 ha, đến nay, cơ bản đã thu hồi hoàn chỉnh các hầm đất, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đất đai, hoàn thành cắm biển cảnh báo an toàn theo quy định.

Huyện đã phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất có mặt nước (các hầm đất đã khai thác xong) để cho thuê 9 hầm, diện tích 32ha. Huyện tiếp tục đo đạc tại các thửa đất có hầm đất và rà soát thủ tục để xin UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá 14 hầm đất với diện tích gần 30ha.

Thời gian tới, huyện tiếp tục cụ thể hóa các phương án để triển khai quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý các hầm đất theo phương án đề ra trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Tháo gỡ khó khăn, hoàn thành dứt điểm

Thị xã Kiến Tường trồng cây xanh, lắp biển cảnh báo an toàn tại hầm đất khai thác xong

Công tác đóng cửa mỏ hầm đất khai thác xong trên địa bàn hiện đạt một số kết quả nhất định. UBND, phòng TN&MT các huyện, thị xã và đơn vị có liên quan tập trung rà soát, kiểm tra, thống kê, lập danh sách, phân loại từng hầm đất sau khi khai thác xong tại từng địa phương, thống nhất với cơ sở pháp lý về từng thửa đất, tờ bản đồ, diện tích, loại đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, sử dụng theo quy định.

Các địa phương cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai đối với các hầm đất khai thác không phép trước khi bàn giao cho UBND cấp xã quản lý theo quy định; các hầm đất sau khi đóng cửa mỏ và bàn giao cho UBND cấp xã quản lý được chặt chẽ, hiệu quả hơn. Điều này còn tạo sự an tâm cho người dân sống gần khu vực hầm đất, góp phần thay đổi, cải thiện diện mạo, cảnh quan môi trường của địa phương sau khi đóng cửa mỏ hầm đất.

Mặt khác, ngành chức năng chủ động tham mưu, đề xuất việc đấu giá thuê mặt nước đối với các hầm đất sau khi bàn giao cho địa phương quản lý, qua đó, góp phần phát huy, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất mặt nước, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Phan Văn Cường, bên cạnh kết quả đã đạt, công tác quản lý hầm đất tại địa phương còn một số tồn tại, hạn chế: Việc rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các hầm đất không phép theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra còn chậm và chưa kịp tiến độ so với yêu cầu UBND tỉnh đã giao; một số địa phương chưa chủ động, quan tâm và quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các hầm đất đã khai thác xong;...

Để hoàn thành dứt điểm việc thu hồi đất, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đóng cửa mỏ đối với các hầm đất đã khai thác xong, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định, Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai và đóng cửa mỏ đối với các hầm đất đã khai thác xong để bàn giao địa phương quản lý theo quy định hiện hành.

Việc quản lý các hầm đất đang khai thác theo giấy phép được UBND tỉnh cấp phải thực hiện theo nội dung giấy phép đã cấp, quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, thực hiện theo quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, Sở tổng hợp tham mưu và đề xuất UBND tỉnh chủ trương đấu giá thuê mặt nước đối với các hầm đất đã hoàn thành khai thác, đóng cửa mỏ và bàn giao địa phương quản lý; thẩm định và trình UBND tỉnh cho chủ trương bán đấu giá phần trữ lượng còn lại đối với các hầm đất đã đóng cửa mỏ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở cũng xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

"Bên cạnh đó, Sở kiến nghị và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp trong xác định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá thuê mặt nước đối với các hầm đất theo quy định hiện hành. Đối với UBND các huyện, thị xã khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với 49 hầm đất với diện tích 154ha để bàn giao UBND cấp xã quản lý theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023 và xem đây là nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2023, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ trong công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh và đề xuất với UBND tỉnh để hướng dẫn, thống nhất cách thực hiện. Ngoài ra, công tác quản lý, sử dụng các hầm đất sau khi đóng cửa mỏ phải được địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng bị lấn, chiếm sử dụng hầm đất" - ông Phan Văn Cường thông tin./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết