Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Lực lượng vũ trang Long An

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

Cùng toàn quân, lực lượng vũ trang (LLVT) Long An ra quân huấn luyện đúng thời gian quy định. Sau gần 3 tháng, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng, đủ nội dung huấn luyện theo kế hoạch đề ra. qua theo dõi, 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, từ tập huấn cán bộ, phê duyệt kế hoạch huấn luyện, giáo án, bài giảng đến sửa chữa, làm mới mô hình học cụ huấn luyện. Quá trình thực hành huấn luyện đều bảo đảm nội dung yêu cầu đề ra. qua kiểm tra đều đạt kết quả khá...

LLVT Long An thực hành huấn luyện sát thực tế chiến đấu

Năm huấn luyện 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) xác định: Công tác huấn luyện phải tiếp tục đổi mới theo đúng quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Trong đó, phải bảo đảm cho LLVT tỉnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để đáp ứng yêu cầu trên, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, có cường độ cao, lấy thực hành làm chính. Ngoài ra, còn tăng cường huấn luyện diễn tập thực hành với các lực lượng trên địa bàn, huấn luyện thuần thục và làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế. Thời gian huấn luyện được chia làm 2 giai đoạn trong năm, giữa 2 giai đoạn là thực hành kiểm tra bắn đạn thật và diễn tập chiến thuật cấp phân đội, diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ 1 bên 2 cấp,... Trong điều kiện mới, việc đổi mới nội dung huấn luyện của LLVT tỉnh sẽ tập trung vào nghiên cứu, sáng tạo cách đánh mới, nâng cao khả năng cơ động và thành thạo chiến thuật chiến đấu địa hình đồng bằng sông nước, bảo đảm cho LLVT tỉnh thích ứng và tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện không gian, thời gian, địa hình, thời tiết, ở từng quy mô hình thích hợp trong thế trận chiến tranh nhân dân phát triển cao. Đồng thời, không ngừng đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện ở các cấp, lấy huấn luyện kết hợp với rèn luyện, huấn luyện qua nhiều địa hình phức tạp, sát thực tế chiến đấu và nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá cụ thể chất lượng từng nội dung, ở từng đơn vị, kịp thời điều chỉnh phương pháp, tác phong huấn luyện của người dạy và người học. Những phương án, những tình huống giả định đưa ra luyện tập sẽ được nghiên cứu sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị, phương án nào khả thi nhất sẽ tổ chức diễn tập để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung, tìm ra phương án xử lý tình huống hiệu quả nhất.Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một cách hiệu quả hơn theo phương châm “Ở đâu có dân, ở đâu có tổ chức Đảng là ở đó có Dân quân tự vệ”; từng bước kiện toàn về tổ chức biên chế, trang bị lực lượng Dân quân, bảo đảm đủ khả năng cơ động, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống,… Tham mưu cho cấp ủy chính quyền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 20 chốt dân quân biên giới và 20 xã địa bàn trọng điểm để bảo đảm điều kiện tốt cho lực lượng dân quân thường trực làm nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ, bảo đảm quân số 100% đối với chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động, dân quân binh chủng; 60 - 65% đối với dân quân tại chỗ và tự vệ cơ quan.

Nét mới trong công tác huấn luyện năm nay là về huấn luyện dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung huấn luyện cán bộ là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng để các cán bộ này tự động huấn luyện lực lượng theo chức trách, nhiệm vụ phân cấp. Năm 2015, công tác huấn luyện gắn với thực hiện xây dựng đơn vị điểm; chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị; duy trì và thực hiện nghiêm điều lệnh, quản lý tốt bộ đội, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ kỷ luật thông thường, không có vụ việc kỷ luật nghiêm trọng, không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và an toàn giao thông.

Đại tá: Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết