Tiếng Việt | English

01/10/2022 - 21:48

Thạnh Hoá phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Ngày 01/10, huyện Thạnh Hoá chọn xã Tân Hiệp làm điểm tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm tham gia của chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, nhằm đa dạng hoá các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Hiệp sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các chuyên đề về giáo dục, dân số, sức khoẻ, giáo dục pháp luật, học nghề, phổ biến kiến thức kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi,…

 Tại các trường học trên địa bàn xã tổ chức tham quan di tích lịch sử, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho học sinh; tổ chức Hội thi vẽ tranh học sinh cấp tiểu học; Hội thảo chuyên đề về phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm;…

Qua đó, khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi người dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết