Tiếng Việt | English

22/06/2022 - 16:21

Thạnh Hóa: Trang bị kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ  

Ngày 22/6, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Văn hóa công sở - Đạo đức công vụ”. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Phạm Tùng Chinh dự.

Hội nghị chuyên đề “Văn hóa công sở - Đạo đức công vụ” có gần 170 đại biểu tham dự

Dự hội nghị có gần 170 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Bằng lý luận và dẫn chứng thực tiễn, giảng viên đã khái quát nhiều vấn đề, những góc nhìn mới, cách thức xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực.

Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn nữa về văn hóa nơi công sở và đạo đức công vụ. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp, phong cách làm việc khoa học, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân./.

Hoài An - Trung Hưng

Chia sẻ bài viết