Tiếng Việt | English

28/11/2023 - 17:44

Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An về công tác phòng, chống tham nhũng  

Ngày 28/11, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An, tỉnh Long An về công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giai đoạn từ tháng 9/2022 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Tân An thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là một trong những biện pháp trọng tâm góp phần xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ đó, công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố có sự chuyển biến tích cực, không xảy ra tham nhũng trong đơn vị, tạo sự đồng thuận, lòng tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Tân An – Lê Công Đỉnh thông tin một số vấn đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị góp ý, bổ sung, làm rõ một số nội dung tại báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố như việc tiếp nhận tin báo; chuyển đổi vị trí công tác; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập;…

Kết luận tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ - Hoàng Thái Dương đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực của UBND thành phố, các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh phát huy kết quả đạt được, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; công khai minh bạch gắn với công tác thẩm tra, xác minh và xử lý tài sản; đặc biệt, chú ý công tác tiếp dân, đối thoại với người dân,…góp phần giúp công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết