Tiếng Việt | English

23/11/2015 - 10:05

Thanh tra Long An 38 năm hình thành và phát triển

38 năm hình thành và phát triển, Thanh tra tỉnh Long An đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển KT-XH cũng như giữ vững ổn định trên địa bàn. Thanh tra tỉnh được thành lập vào năm 1977 theo Quyết định số 427/QĐ-UB ngày 8-3-1977 của UBND tỉnh Long An với tên gọi là Ủy ban Thanh tra (UBTT) tỉnh Long An.


Chánh Thanh tra tỉnh - Phan Hữu Hạnh (giữa) trao bằng khen cho công chức Thanh tra tỉnh tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2015

Từ năm 1977 đến 1985, hoạt động thanh tra tập trung vào việc góp phần xây dựng chính quyền nhân dân; các chủ trương, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế; thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch KT-XH hằng năm và đấu tranh khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong quản lý KT- XH. Từ đó, góp phần khắc phục, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan Nhà nước và ngoài xã hội. Trong giai đoạn này, UBTT tỉnh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ 1986-2003, ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Qua đó, tập trung thanh tra làm rõ nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, từ năm 1990 đến 2003, ngành Thanh tra Long An đã đẩy mạnh các hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Tuy khiếu kiện mỗi năm một tăng, nhưng số lượng vụ việc được giải quyết chiếm tỷ lệ khá cao, đạt gần 75%. Nhiều “điểm nóng” được giải quyết kịp thời. Trong giai đoạn này, tập thể ngành Thanh tra tỉnh Long An đã được trao tặng 1 cờ thi đua của Thanh tra Nhà nước, 2 cờ thi đua của UBND tỉnh Long An, 4 Bằng khen của Thanh tra Nhà nước.

Từ năm 2004 đến 2010, ngành Thanh tra Long An tăng cường thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những cuộc thanh tra có tính chất trọng điểm, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện công tác tuyên truyền trong nội bộ và ngoài xã hội về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị. Tập thể Thanh tra tỉnh vinh dự được nhận 3 cờ thi đua Thanh tra Chính phủ, 3 cờ thi đua của UBND tỉnh, 1 Bằng khen của Thanh tra Chính phủ.

Từ năm 2011 đến nay, ngành Thanh tra Long An đã tiến hành 558 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế 76.849 triệu đồng, 39.203 USD và 1.289ha đất. Từ đó, kiến nghị thu hồi 32.880 triệu đồng, 39.203 USD và 385ha đất. Ngoài ra, ngành còn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được 3.486 cuộc (xử phạt 146.244 triệu đồng). Trong đó, nổi bật là các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý sử dụng đất đai, kiên cố hóa trường lớp, xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Về công tác giải quyết các vụ khiếu nại - tố cáo kéo dài, được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với việc tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại lắng nghe những ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để xem xét giải quyết.

Trong thời gian này, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với các vụ việc khiếu nại đông người, từ đó UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết, hạn chế xảy ra điểm nóng. Tổng số lượt tiếp công dân ở giai đoạn này 41.135 lượt với số đơn thuộc thẩm quyền là 16.107 đơn, trong đó tỷ lệ giải quyết được hơn 95% vụ việc hằng năm.

Với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh vừa tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phục vụ phòng, chống tham nhũng ở các ngành, lĩnh vực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; đã chuyển sang cơ quan điều tra 24 vụ với tổng sai phạm 4.845 triệu đồng.

Từ những kết quả thực hiện, tập thể Thanh tra tỉnh đạt nhiều thành tích như: 3 cờ thi đua, 1 Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 Bằng khen của UBND tỉnh Long An.

Chánh Thanh tra tỉnh - Phan Hữu Hạnh cho biết: “Thời gian tới, ngành Thanh tra Long An phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của công tác thanh tra, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020”./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết