Tiếng Việt | English

06/06/2024 - 11:09

Thạnh Trị - Thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân

Xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hiện có 3 tập thể, 38 hộ gia đình, 155 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên giới; 3 tập thể, 4 hộ gia đình, 18 cá nhân đăng ký tự quản mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới và thành lập 3 tổ/592 thành viên tổ tự quản an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. Trong 5 năm qua (2019-2024), người dân trên địa bàn xã cung cấp cho đồn biên phòng (ĐBP) và các lực lượng chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ biên giới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp

Xã Thạnh Trị có đường biên giới qua địa bàn dài 14,5km với 3 ấp biên giới tiếp giáp xã K'Sết, xã Nho thuộc huyện KongPongRồ, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Trên tuyến biên giới có 42 hộ có đất sản xuất lúa tiếp giáp Campuchia với diện tích 105ha.

Những năm qua, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Thạnh Trị nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp trên về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, qua đó góp phần đưa xã Thạnh Trị hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới.

Với đặc thù xã biên giới, địa phương phối hợp ĐBP Thạnh Trị làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa nhân dân 2 bên biên giới và tuyên truyền sâu, rộng đến người dân về công tác bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là các nội dung thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Từ đó, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Các lực lượng: Bộ đội biên phòng, công an, quân sự phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới trên địa bàn xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị - Ngô Minh Tòng, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã phối hợp ĐBP Thạnh Trị tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế biên giới, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam; đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 xã biên giới đối diện.

Trong 5 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể của xã và ĐBP phối hợp tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trong đó tuyên truyền tập trung được 25 buổi với hơn 1.250 lượt người dự; tuyên truyền nhỏ, lẻ được 352 cuộc/4.356 lượt người nghe; tuyên truyền bằng loa di động 238 buổi; tuyên truyền trực quan sinh động với 26 băng rôn, 8 khẩu hiệu;...

Hàng năm, ĐBP Thạnh Trị và Đảng ủy, UBND xã đều tổ chức định kỳ, đột xuất các hội nghị giao ban để trao đổi tình hình liên quan đến nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác bảo vệ biên giới. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ ĐBP tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng.

Trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, 5 năm qua, lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng xây dựng kế hoạch và cử 335 tổ/734 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, phòng, chống các loại tội phạm, chống xâm nhập, vượt biên, buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

“Qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của người dân được nâng lên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ biên giới.

Trên địa bàn xã hiện có 3 tập thể, 38 hộ gia đình, 155 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên giới; 3 tập thể, 4 hộ gia đình, 18 cá nhân đăng ký tự quản mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới và thành lập 3 tổ/592 thành viên tổ tự quản an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới.

Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn xã đã cung cấp cho ĐBP và các lực lượng chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ biên giới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.

Đến nay, tuyến biên giới qua địa bàn xã được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH, người dân yên tâm bám biên sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - ông Ngô Minh Tòng cho biết.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân

Theo UBND xã Thạnh Trị, để thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách của lực lượng bộ đội biên phòng, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quán triệt Quyết định số 16/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ cùng các nghị định của Chính phủ liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, công tác phân giới, cắm mốc và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân biên giới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong đó, xã tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động để mỗi người dân biên giới đều nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ biên giới gắn với thực hiện các mô hình như Tiếng kẻng vùng biên, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các phong trào, mô hình đang được triển khai, thực hiện.

Thị xã Kiến Tường chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi số, giảm nghèo về thông tin

Thị xã Kiến Tường chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi số, giảm nghèo về thông tin   
Trên 100 cán bộ cơ sở tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin và giảm nghèo về thông tin năm 2024 do UBND thị xã Kiến Tường tổ chức.

“Đặc biệt, để xây dựng xã biên giới vững mạnh, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục củng cố, kiện toàn ngày càng toàn diện hơn cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao thế và lực của địa phương trong bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bên cạnh đó, xã cũng mong muốn các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện tốt phong trào Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước, huy động các nguồn lực hướng về biên giới để góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Trị nói riêng và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh nói chung vững tin hơn, quyết tâm chính trị cao hơn trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - ông Ngô Minh Tòng cho biết thêm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết