Tiếng Việt | English

17/09/2021 - 14:24

Thống nhất đề xuất hỗ trợ tiền điện năm 2021 cho gần 6.000 hộ nghèo, chính sách xã hội

Ngày 17/9, thông tin từ HĐND tỉnh Long An cho biết, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến thống nhất chủ trương hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo đề xuất của UBND tỉnh.

Theo đề xuất, có gần 6.000 hộ nghèo, chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện (Ảnh minh họa)

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai, báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Trước đó, UBND tỉnh có công văn trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất việc bổ sung các mục tiêu năm 2021 cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hơn 5.500 hộ nghèo và hơn 400 hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Cụ thể, thời gian đề xuất hỗ trợ là 12 tháng của năm 2021, mức hỗ trợ là 55 ngàn đồng/tháng.

Nguồn kinh phí chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 2056/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính - hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho cuộc sống người dân, do đó, để bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ và đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người già, người yếu thế khác, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ động thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết