Tiếng Việt | English

03/04/2024 - 07:03

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công  

Tỉnh Long An chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Để thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân

Để thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, ngay từ đầu năm, tỉnh thành lập 2 tổ công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân của năm. Đồng thời, ban hành Công văn số 813/UBND-KTTC, ngày 23/01/2024 đề ra kế hoạch giải ngân cho từng quí cụ thể.

Theo đó, quí I đạt tối thiểu 20%; quí II đạt tối thiểu 50%; quí III đạt tối thiểu 75%; quí IV đạt tối thiểu 95% và hết niên độ ngân sách sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân, không để dồn vào những tháng cuối năm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân trong 3 tháng năm 2024 cơ bản đạt mục tiêu đề ra. UBND tỉnh đã phân bổ hơn 7.745 tỉ đồng. Đến ngày 20/3/2024 đã giải ngân hơn 1.484 tỉ đồng, đạt 19,16% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 21,57% kế hoạch). Trong đó, vốn tỉnh quản lý giải ngân hơn 1.109 tỉ đồng, đạt 20,02% kế hoạch, vốn huyện quản lý giải ngân 374,97 tỉ đồng, đạt 17,03% kế hoạch.

Để thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; thi công 3 ca 4 kíp” để đẩy nhanh tiến tiến độ, nhất là trong mùa khô năm 2024.

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công. Trong đó, đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 823D, đường Vành đai 3 TP.HCM, Đường tỉnh 822D,... Tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết