Tiếng Việt | English

27/12/2023 - 14:33

Tiếp tục bảo đảm công tác hậu cần trong tình hình mới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hậu cần, công tác kỹ thuật năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Nguyễn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, dự, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, được sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; sự tham mưu kịp thời, hiệu quả của Phòng Hậu cần; sự năng động của các đơn vị cơ sở, toàn đơn vị bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho bộ đội; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, củng cố cơ sở doanh trại, triển khai tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội; làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt phương tiện, xăng, dầu cho các nhiệm vụ của đơn vị. Ngành Hậu cần tại đơn vị ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong công tác kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo sâu sát, triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật kịp thời, chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, duy trì thực hiện nền nếp các chế độ công tác theo quy định.

Cơ sở kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật yên tâm công tác, có trách nhiệm, phát huy được vai trò tham mưu cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện công tác kỹ thuật ở đơn vị.

Đại tá Nguyễn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, yêu cầu tiếp tục bảo đảm hậu cần cho đơn vị trong tình hình mới, nắm chắc tình hình công tác hậu cần của đơn vị, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị. Trong công tác kỹ thuật, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác năm, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, bảo đảm tốt các mặt công tác kỹ thuật cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ, xây dựng ngành Hậu cần chính quy, vững mạnh./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết