Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 13:00

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Ngay từ đầu năm, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Theo Phó Giám đốc VPĐKĐĐ - Huỳnh Anh Tuấn, đơn vị luôn nỗ lực, thường xuyên đổi mới hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, VP tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, chủ động, sáng tạo, chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

VPĐKĐĐ tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “5 không” trong giải quyết TTHC về đất đai: Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; không trễ hẹn hồ sơ (HS) khi tiếp nhận giải quyết; không trực tiếp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện HS mà không thông qua Trung tâm Hành chính công (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); không nhận phong bì, quà cáp của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; không đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng; không chủ quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, VPĐKĐĐ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cũng như các công việc liên quan được giao. Đơn vị định hướng

“Tác nghiệp chuyên môn - Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu - Tích hợp và chia sẻ thông tin - Từng bước tiến đến tự động hóa hệ thống” trong suốt quá trình hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ, thống nhất TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, chú trọng và áp dụng các phần mềm theo dõi, quản lý đối với ngành để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo chị Trần Thị Hiếu (ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), gần đây, thời gian giải quyết các HS, thủ tục về đất đai được rút ngắn, ít bị chậm trễ so với trước. Cán bộ phụ trách thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện nhiệt tình hướng dẫn đầy đủ, chu đáo, không có trường hợp phải bổ sung HS nhiều lần, tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân.

Tương tự, ông Ngô Hồng Thảo (ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) cho biết: “Đội ngũ tiếp nhận, trả kết quả của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện ngày càng chuyên nghiệp. Cán bộ phụ trách hướng dẫn rõ ràng các thủ tục, không rườm rà, tiết kiệm thời gian rất nhiều. Chúng tôi hài lòng khi đến làm thủ tục giải quyết HS về đất đai. Điều đặc biệt hơn nữa, khi HS bị chậm trễ được cán bộ gọi điện thoại thông báo nguyên nhân, giải thích cụ thể và xin lỗi, điều này khiến người dân cảm thấy hài lòng, thoải mái, không còn khó chịu khi HS bị trễ hẹn”.

Phấn đấu kéo giảm hồ sơ trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%

Ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết: Bên cạnh các kết quả đã đạt, khi thực hiện nhiệm vụ, VPĐKĐĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, quyết tâm ngay từ đầu năm với tinh thần cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Trong đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và điều hành; quán triệt nắm bắt tư tưởng, thái độ phục vụ trong việc giải quyết TTHC tại các chi nhánh và VPĐKĐĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của viên chức, người lao động. Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của viên chức, người lao động. Đơn vị kiện toàn hệ thống VPĐKĐĐ nhằm tinh gọn về tổ chức bộ máy, thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm, kiện toàn nhân sự, bảo đảm duy trì sự ổn định hoạt động tại các chi nhánh và VP.

Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật cho viên chức, người lao động trong toàn hệ thống; đẩy mạnh công tác CCHC, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân để phục vụ. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC để cắt giảm thời gian giải quyết HS. VP sẽ rà soát các quy định pháp luật không phù hợp với thực tế để tham mưu điều chỉnh, sửa đổi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường kiểm soát hồ sơ trễ hẹn, phấn đấu kéo giảm hồ sơ trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%, hộ gia đình, cá nhân xuống dưới 2%

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC về đất đai, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên - môi trường. Triển khai tốt Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” nhằm phát triển, vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan có liên quan trong giải quyết HS đất đai, bảo đảm phối hợp chặt chẽ hơn nữa, kịp thời nắm bắt các thông tin, giảm thiểu tối đa thời gian đối với các HS lấy ý kiến từ các ngành. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó, kịp thời xem xét, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Đặc biệt, trong năm 2023, VPĐKĐĐ tăng cường kiểm soát HS trễ hẹn, phấn đấu kéo giảm HS trễ hẹn của tổ chức xuống dưới 1%, hộ gia đình, cá nhân xuống dưới 2% theo sự chỉ đạo từ cấp trên. Phấn đấu trả kết quả HS đất đai trước ngày hẹn và không còn HS trễ hẹn” - Phó Giám đốc VPĐKĐĐ - Huỳnh Anh Tuấn thông tin thêm./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết