Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 10:17

Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), những năm qua, công tác này luôn được chú trọng thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chất lượng các cuộc TXCT ngày càng nâng lên và được thực hiện bảo đảm đúng quy định; nội dung, phương thức TXCT được quan tâm hơn; đa số đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó phản ánh đến các kỳ họp và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, phải nói rằng, công tác TXCT vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục như: Đa số các cuộc TXCT chỉ gói gọn ở hội nghị do các cơ quan tổ chức thực hiện, tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực còn hạn chế; việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi chưa đầy đủ, kỹ năng TXCT của một số đại biểu dân cử còn hạn chế; công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức,... Thiết nghĩ, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cần tiếp tục nâng cao chất lượng TXCT của đại biểu dân cử trong thời gian tới. Theo đó, đại biểu dân cử phải gắn bó chặt chẽ với cử tri, tăng cường hoạt động tiếp xúc bằng nhiều hình thức với nhiều đối tượng khác nhau nhằm mở rộng phạm vi thu thập ý kiến, phản ánh, qua đó nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri một cách kịp thời, sát hợp với tình hình thực tế địa phương. Tăng cường định hướng cho cử tri phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, giải thích rõ ràng, rành mạch các vấn đề cử tri quan tâm; phản ánh đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời quan tâm đôn đốc giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tránh trường hợp chỉ ghi nhận cho qua, rồi bỏ ngỏ.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu dân cử sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình làm tốt công tác TXCT, góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Minh Nhật

Chia sẻ bài viết