Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 18:14

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp  

Chiều 23/11, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Thành Vững làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 tại Thanh tra tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Thành Vững làm Trưởng đoàn giám sát làm việc tại Thanh tra tỉnh

Theo Thanh tra tỉnh, năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, có 5.178 đơn (cùng kỳ năm 2021 có 4.220 đơn). Đơn đủ điều kiện xử lý là 4.783 đơn (cùng kỳ năm 2021 là 4.050 đơn). Qua phân loại, đơn trong kỳ tăng so với năm 2021 chủ yếu là đơn kiến nghị, phản ánh.

Ngoài ra, trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 5.569 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, số người được tiếp 5.587 người; số lượt tiếp của thủ trưởng 796 lượt; số lượt tiếp thường xuyên 4.773 lượt. Số vụ việc 5.414 (tiếp lần đầu 4.944 vụ việc, tiếp nhiều lần 470 vụ việc). Trong đó, số đoàn đông người được tiếp là 10 đoàn, có 190 người. Cụ thể, Ban Nội chính tiếp 6 đoàn,165 người; huyện Đức Hòa tiếp 3 đoàn, 19 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 1 đoàn, 6 người. So cùng kỳ năm 2021, số lượt tiếp công dân tăng 66,5% (năm 2021 là 3.344 lượt).

Qua công tác tiếp dân và từ tình hình khiếu nại, tố cáo cho thấy, nhiều vụ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, chưa thật sự giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là còn có những điểm bất cập, nhất là các quy định về giá bồi thường thu hồi đất. Song song đó, một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại nhiều nơi hoặc sau khi khiếu nại không được chấp nhận đã chuyển sang tố cáo.

Ngoài ra, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, tại địa bàn tỉnh thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 2 vụ tham nhũng. Đồng thời, trong năm, đã thụ lý điều tra 3 vụ liên quan đến tham nhũng, khởi tố 3 bị can; truy tố 1 vụ, 1 bị can; xét xử 4 vụ, 7 bị can. Tổng tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng thụ lý điều tra là 4 tỉ 399 triệu đồng, trong đó đã thu hồi qua công tác điều tra là 650 triệu đồng, đạt 14,78%.

Qua giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Nguyễn Thành Vững đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tham mưu, kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH.

Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra quan tâm kiểm tra thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát nội bộ. Thông qua công tác này góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Mặt khác, Thanh tra tỉnh cần chú trọng tham mưu, kiến nghị giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân liên quan đến các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”,.../.

Đức

Chia sẻ bài viết