Tiếng Việt | English

15/05/2017 - 15:11

Tọa đàm Học tập và làm theo gương Bác

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Công an tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Thượng úy Phùng Thanh Anh Tuân (bìa phải) - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh tổ chức trò chơi trong buổi tọa đàm 

Các chi đoàn cơ sở trong Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn định hướng và tổ chức cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên đơn vị nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề về những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào tư tưởng “Trung với nước, hiếu với dân”; “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, tập trung vào nội dung đề cao dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,...

Từ đó, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt,...; gắn với việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên,...

Từ đó, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự. Mỗi cá nhân xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc và Chi đoàn Công an TP.Tân An tham gia 1 bài tham luận, tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề trên trình bày trong cuộc tọa đàm./.

Thúy Phượng 

Chia sẻ bài viết