Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 09:52

Tổng số mũi tiêm cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 tại Long An đạt gần 99%

Tại Long An, tổng số mũi tiêm cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đến nay đạt gần 99%.

Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 tại Long An đạt trên 85%

Đến ngày 26/10, toàn tỉnh Long An có trên 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19, số người được tiêm mũi 2 đạt trên 85%.

Nhằm quản lý công khai, minh bạch dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên hệ thống phần mềm, đồng bộ với dữ liệu tiêm thực tế tại địa phương, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhập toàn bộ dữ liệu tiêm chủng ở tất cả cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại địa phương lên hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. 

Trong triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, tổng số mũi tiêm cập nhật trên nền tảng đạt gần 99% trên tổng số mũi tiêm thực tế.

Tổng số thuê bao smartphone cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đến nay là 504.223, đạt 37,14% trên tổng số smartphone.

Công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân dân là một trong những điểm sáng đáng ghi nhận của Long An trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tiêm vắc-xin đủ mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin cho người từ 3 đến dưới 18 tuổi, dự kiến tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vắc-xin (theo công văn số 8616/BYT-DP ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)./.

Phạm Ngân 

Chia sẻ bài viết