Tiếng Việt | English

21/09/2023 - 21:08

TP.Tân An bầu bổ sung 2 ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026  

Chiều 21/9, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất).

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Lê Công Đỉnh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Ngọc Sang tặng hoa chúc mừng 2 Ủy viên UBND TP.Tân An, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được bầu bổ sung 

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết về: bổ sung danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các danh mục công trình (chi tiết các kế hoạch, đề án, bổ sung,...) thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2024; bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư (danh mục công trình do UBND xã, phường làm chủ đầu tư năm 2024); chủ trương thực hiện hỗ trợ khác với hình thức chuyển nhượng lô nền theo giá ưu đãi đối với những trường hợp có đất bị thu hồi để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Tân An; đầu tư đấu nối hệ thống cấp nước sạch vào tuyến ống chính của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An.

Trước đó, tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thành Lâm, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; đồng thời, bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Điệp - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và ông Nguyễn Hùng Cường - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố./.

Phạm Ngân - Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết