Tiếng Việt | English

24/09/2021 - 14:04

Kỳ họp thứ 2, HĐND TP.Tân An khóa XII thông qua 9 Nghị quyết

Ngày 23/9, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp lệ giữa năm 2021) theo hình thức trực tuyến. UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự.

HĐND TP.Tân An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 

Thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Các kỳ họp HĐND được tổ chức bảo đảm theo luật định, kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương.

Việc triển khai chương trình, kế hoạch giám sát tiếp tục được đổi mới, đa dạng về hình thức, chú trọng chất lượng, có trọng tâm, tập trung vào vấn đề đang bức xúc của cuộc sống. Đồng thời, chủ động tổ chức khảo sát nắm tình hình, kiến nghị giải quyết đối với một số vấn đề quan trọng, phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát, chất vấn và các kiến nghị của cử tri được theo dõi, thực hiện thường xuyên,…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 34 báo cáo, 8 tờ trình và 9 dự thảo nghị quyết, nghe thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của UBMTTQ Việt Nam thành phố.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố gồm: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các biện pháp, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; bổ sung danh mục công trình Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa phường 1 – phường 3 (giai đoạn 3) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các danh mục, công trình xây dựng cơ bản năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Bình Tâm; chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án xóa đường đá dăm, sỏi đỏ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020, định hướng sau năm 2020.

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều biểu dương tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của các đại biểu và ghi nhận những cố gắng của HĐND TP.Tân An trong thời gian qua, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Ông cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của UBND thành phố, các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, luôn chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân cùng với nỗ lực duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Bên cạnh triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm đến hết tháng 9 thành phố sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới, chiến thắng dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết