Tiếng Việt | English

14/11/2015 - 14:44

TP.Tân An phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2030

Trong hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và đồ án quy hoạch chung TP.Tân An đến năm 2030. TP Tân An phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020 và trở thành đô thị loại I vào năm 2030.


Một góc TP.Tân An (Ảnh: Tôn Thất Hùng)

Theo lộ trình, TP.Tân An phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020 và trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Được quy hoạch trên diện tích hơn 8.000hecta, dự báo đến năm 2030, dân số đô thị của thành phố từ 250.000-280.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 80 - 90%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.Tân An theo giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2030 đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 227 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn vốn huy động phát triển kinh tế - xã hội của TP.Tân An khá lớn với hơn 62.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 30%.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh trao quyết định cho Chủ tịch UBND TP.Tân An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Thị Nhanh đã trao quyết định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đồ án quy hoạch chung thành phố Tân An đến năm 2030 cho UBND TP Tân An.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: UBND TP. Tân An phải phổ biến rộng rãi quy hoạch, tạo sự đồng thuận thống nhất trong các cấp lãnh đạo và nhân thành phố; cần xác định các khâu đột phá, điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch chung; đẩy nhanh thực hiện các công trình quan trọng nhất là các công trình có tính liên kết vùng để sớm đưa Tân An trở thành đô thị cấp vùng, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An theo hướng văn minh – hiện đại./.

CTV Lê Quang

 

Chia sẻ bài viết