Tiếng Việt | English

26/12/2020 - 16:08

Trên 100 mô hình được hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

Chiều 25/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức Hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Lê Quốc Dũng khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng được nâng cao trong tất cả các lĩnh vực

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai nhiều hình thức thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh: Thành lập trang web và đăng thông tin về việc đăng ký thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; liên hệ trực tiếp với các viện, trường, tổ chức khác để kêu gọi và thông tin về việc đăng ký thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; tổ chức hội thảo khoa học để quảng bá thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh;… Qua đó, giúp việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh biết đến, số lượng đăng ký thực hiện đề tài, dự án tăng mạnh qua các năm (năm 2013: 6 đề tài, dự án; năm 2014: 31 đề tài, dự án; năm 2015: 33 đề tài, dự án).

Qua 5 năm Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ đã hỗ trợ các địa phương thực hiện 107 mô hình

Tính đến tháng 11/2020, Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ các địa phương thực hiện 107 mô hình với tổng kinh phí trên 21 tỉ đồng. Trong đó, nhiều mô hình nổi bật: Hỗ trợ xây dựng 20 mô hình xử lý nước theo công nghệ TĐC cho hơn 2.500 hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành; hỗ trợ trường học thực hiện các mô hình xử lý nước thành nước uống cho học sinh,…

Phát biểu tại Hội thảo tổng kết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Lê Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng được nâng cao trong tất cả các lĩnh vực, nhiều kết quả từ đề tài, dự án triển khai được áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống, từ đó, tạo việc làm ổn định giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT - XH của địa phương, là động lực trong phát triển KT - XH của tỉnh Long An.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo 

Nhìn chung, hầu hết các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thiết thực, tính ứng dụng cao, bảo đảm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và góp phần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu. Song song đó, việc chuyển giao, thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống còn nhận được sự quan tâm của các địa phương, sự hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, huy động được nguồn lực lớn ngoài ngân sách cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ.  

Khen thưởng 2 tập thể có thành xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện các chính sách cũng gặp một số khó khăn nhất định. Theo đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, các Nghị định và Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hầu như không hướng dẫn cấp địa phương; ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ địa phương còn hạn hẹp không có điều kiện thuận lợi để nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, khuyến khích, đẩy nhanh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống; định mức công lao động để triển khai thực hiện nhiệm vụ nhân rộng mô hình còn thấp, kinh phí tối đa phân bổ cho 1 mô hình còn giới hạn dẫn đến quy mô của mô hình không thể đạt so với mục tiêu của kế hoạch./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích