Tiếng Việt | English

09/06/2023 - 14:27

Triển khai các văn bản pháp luật trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2023

Ngày 09/6, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2023.

Đại biểu tham gia tập huấn

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung các vấn đề như Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Trồng trọt; các nghị định quy định về quản lý phân bón, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;...

Lớp tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết