Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 09:32

Từ một nghị quyết hợp lòng dân

Xác định đầu tư mở rộng, nâng cấp, nhựa hóa, bêtông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang viết tiếp câu chuyện về ý Đảng - lòng dân trong hành trình phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Huyện Tân Trụ phấn đấu năm 2023 thực hiện 10 công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 22

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 24/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU về tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là NQ số 22). Mục tiêu của NQ là đầu tư mở rộng, nâng cấp, nhựa hóa hoặc bêtông hóa các tuyến đường GTNT với mặt đường rộng từ 5m trở lên nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phục vụ tốt việc lưu thông hàng hóa, đi lại. Bí thư Đảng ủy xã Bình Tịnh - Nguyễn Thành Hải cho biết: “Công trình đường GTNT Đặng Văn Chúng (ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh) dài 500m, được đầu tư trên 3 tỉ đồng là công trình điểm thực hiện theo NQ số 22 của Huyện ủy. Từ ngày tuyến đường được mở rộng, người dân đi lại, sản xuất, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường được thuận tiện, an toàn hơn, góp phần nâng chất tiêu chí về GTNT, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao”.

Sau khi hoàn thành công trình điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy rút kinh nghiệm, chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân và đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình trong năm 2022 với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; người dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc và đóng góp 20% kinh phí thi công. Theo đó, năm 2022, huyện thực hiện 10 tuyến đường GTNT với mặt đường rộng 5m trở lên, tổng chiều dài 10.304m, kinh phí trên 52,2 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp trên 10,4 tỉ đồng và hiến đất, vật kiến trúc.

Ý Đảng - lòng dân hòa chung một nhịp tạo nên sức mạnh nội lực thay đổi vùng quê nghèo trở thành vùng quê đáng sống. Trong các tuyến đường được khởi công theo kế hoạch năm 2022 (mỗi xã, thị trấn 1 công trình, riêng xã Tân Bình có 2 công trình), có 3 công trình nhựa hóa, còn lại là đường bêtông. Đây là kết quả bước đầu cho thấy NQ số 22 của Huyện ủy ra đời đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện và phù hợp với lợi ích của nhân dân, do vậy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đường Cầu Dừa (xã Nhựt Ninh) vừa được nâng cấp, mở rộng

Xã Nhựt Ninh vừa hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Cầu Dừa theo NQ số 22, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, thay đổi diện mạo mà còn thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Bà Đỗ Thị Thuận (ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh) chia sẻ: “Nhờ bêtông hóa, mở rộng đường giao thông, bộ mặt nông thôn của xã càng thêm khởi sắc. Nông sản, hàng hóa được vận chuyển dễ dàng, tạo thuận lợi cho việc thu mua của thương lái. Đời sống và thu nhập của người dân ngày một nâng cao”.

Huyện Tân Trụ là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh khi tạo được điểm nhấn ấn tượng từ những tuyến đường GTNT. Đây là tín hiệu rất đáng ghi nhận bởi đó là chủ trương, phương pháp sáng tạo, sát đúng và phù hợp. Trong quá trình triển khai đưa NQ số 22 vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng cũng rất chú trọng đến công tác tổng kết thực tiễn, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Đồng thời, công tác biểu dương, khen thưởng cũng được chú trọng nhằm khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện NQ.

Bên cạnh đó, vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng được phát huy. Đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong hiến đất, vật kiến trúc và đóng góp kinh phí khi có công trình đi qua để làm gương cho người dân làm theo.

Huyện phấn đấu năm 2023, mỗi xã, thị trấn có 20% tuyến đường được mở rộng, nâng cấp với mặt đường nhựa hoặc bêtông từ 5m trở lên so với các tuyến đường bêtông hiện có; đến năm 2025, tối thiểu 40% các tuyến đường GTNT trên toàn huyện được mở rộng. Riêng năm 2023, huyện tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện thêm 10 tuyến đường.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết: “Để thực hiện NQ số 22, ngân sách huyện đầu tư 80%, người dân đóng góp 20% và tham gia hiến đất. Những công trình này được mở rộng, nâng cấp từ các tuyến đường xây dựng NTM có mặt đường từ 2,5m, 3m lên thành 5m, được bêtông hóa hoặc nhựa hóa. Từ đó, tạo điều kiện người dân đi lại, giao thương thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện”.

Huyện Tân Trụ đang tranh thủ mọi nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư mở rộng, nâng cấp, nhựa hóa, bêtông hóa các tuyến đường GTNT nhằm xây dựng hạ tầng GTNT đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết