Tiếng Việt | English

13/08/2022 - 22:10

Long An có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã thứ 22/161 trên địa bàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Long An có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Qua 3 năm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Công tiếp tục huy động trên 98 tỉ đồng để đầu tư theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đường liên xã, liên ấp, trục chính nội đồng được đổ bê tông, rải nhựa, bảo đảm cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh; 100% hộ dân sử dụng điện; trường học ở 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia; 7/7 ấp có nhà văn hóa bảo đảm cho sinh hoạt của người dân; 1.825/1.825 nhà đạt tiêu chuẩn; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 66 triệu đồng/năm; hộ nghèo chỉ còn 0,33%; 100% hộ dân sử dụng nước sạch...Với kết quả đạt được, Vĩnh Công là xã thứ 10/12 của huyện Châu Thành và là xã thứ 22/161 của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năng cao.

Qua 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến tháng 7/2022, toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là huyện Châu Thành, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An; 112 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 22 xã nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025 có 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2 huyện nông thôn mới nâng cao và huyện Châu Thành đạt nông thôn mới kiểu mẫu; đối với cấp xã, phấn đấu có 142 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết