Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 16:02

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 khai mạc vào ngày 19/4 tới

Tuần Thương hiệu Quốc gia (THQG) từ ngày 19 – 25/4 hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 sẽ tăng cường nhận biết, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đạt THQG Việt Nam.